www.bcroermond.nl | info@bcroermond.nl

Badminton Club Roermond Clinics Afmelden

Het lidmaatschap eindigt wanneer men zich schrif­telijk afmeldt (via de mail is ook toegestaan) bij de

verenigingscoördinator uiterlijk 1 maand vóór het verstrijken van het kwartaal . Bij afmeldingen die na 1 december

plaatsvinden wordt de bondscontributie voor het volgend seizoen in rekening gebracht.Afmelden als lid