www.bcroermond.nl | info@bcroermond.nl

Badminton Club Roermond Clinics Afmelden

Bestuursfunctie:

Naam:

Email:

Telefoon:

Voorzitter

vacantSecretaris

Nico Tak

secretariaat@bcroermond.nl

0475-324418

Penningmeester

Monique Janssen

penningmeester@bcroermond.nl

06 55727517

Sponsoring

Frans Hoovenstat sr

sponsor@bcroermond.nl

06-10896826

Correspondentie:

Badminton Club Roermond
Kantklosterstraat 13
6043 RD ROERMOND

secretariaat@bcroermond.nl

Bankgegevens:

RABO bank Roermond

IBAN rek.nummer: NL74 RABO 0144 1002 74

Inschrijfnummer KvK:

KvK . 40175314
Ledenvergaderingen


Drie keer per jaar wordt er een le­denvergadering gehou­den.

Stemgerechtigd zijn alle leden, die op 1 januari  zestien jaar of ouder zijn, mits niet gesanctioneerd. Alleen meerderjarige leden (18 jaar of ouder) kunnen zich ver­kiesbaar stellen voor bestuurs­functies.