www.bcroermond.nl | info@bcroermond.nl

Badminton Club Roermond Clinics Afmelden

Algemene privacyverklaring B.C.R.

Badminton Club Roermond hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het feit dat uw privacy wordt gerespecteerd. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

BCR houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Om onze volledige privacy verklaring te bekijken kunt u op onderstaande knop drukken om de verklaring te downloaden.


Download Privacyverklaring