www.bcroermond.nl | info@bcroermond.nl

Badminton Club Roermond Clinics Afmelden

De manier waarop mensen met elkaar communiceren verandert in hoog tempo. De digitale revolutie, waarbij informatie gemakkelijker, sneller en bovendien voor iedereen toegankelijk werd, gaat langzaam maar zeker over in een sociale revolutie. Deze ontwikkeling zorgt er voor dat communicatie in het algemeen en die van jezelf in het bijzonder, onomkeerbaar veranderd zijn. Niet alleen jij, maar ook mede clubleden van BCR en van andere sportverenigingen zijn in toenemende mate actief via z.g.n. social media als Hyves, Twitter, Linked-In, Instagram, WhatsApp, Facebook, Youtube enz.. Elke dag is badminton, onze sport, onderwerp van deze online conversaties; zowel bewust als onbewust; zowel in positieve als in negatieve zin.


Social media kunnen, indien verantwoord gebruikt, een waardevol en doeltreffend instrument zijn om informatie te delen over badminton met andere badminton belangstellenden. Het kan echter ook een risico inhouden voor vertrouwelijke en specifieke informatie en onze reputatie. Daarnaast kan het ook conflicteren met wettelijke verplichtingen. Een goed gebruik van social media is dan ook in ieders belang.


Badminton Club Roermond wil dan ook via richtlijnen voor het gebruik van social media zorgen dat haar leden op de juiste wijze participeren en hen attenderen op de consequenties en/of risico’s van het gebruik van hun eigen naam en de naam van BCR in deze moderne media. Deze richtlijnen hebben tot doel om de leden van BCR handvatten te geven voor het gebruik van online communicatie.


Social media mag nooit worden gebruikt op een manier die in strijd is met (onderdelen van) de gedragsregels en procedures van BCR.  Het volledige BCR Social Media Protocol kan via onderstaande button gedownload worden.

Download Social Media Protocol