www.bcroermond.nl | info@bcroermond.nl

Badminton Club Roermond Clinics Afmelden

Onze vereniging werd op 1 mei 1957 opgericht onder de naam Badminton Club Roermond (BCR) en is aangesloten bij de landelijke bond Badminton Nederland (BNL). Wij staan als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophan­del.


Het doel van onze vereniging is dat alle jeugdleden in een prettige sfeer hun fa­voriete sport kunnen uitoefenen en binnen een jaar worden opgeleid als wedstrijdspeler om deel te kunnen nemen aan de competitie en toernooien. Hierbij wordt van al onze leden verwacht dat de alge­meen geldende normen van collegia­liteit en sportiviteit in acht worden genomen.


De vereniging kent vier groepen spelers te weten: jeugd wedstrijdspelers, jonge senioren wedstrijdspelers, senioren wedstrijdspelers en senioren recreanten. Zoals gezegd hebben de jeugdspelers en jonge senioren voor­al onze aandacht. Hier wordt namelijk de basis van onze vereniging voor de toekomst gelegd.


BCR organiseert jaarlijks een aantal evene­menten waaronder het Pinkster Internationaal Jeugd Ranglijst toernooi.

Verder nemen wij zoveel mogelijk deel aan allerlei evenemen­ten, georganiseerd door Badminton Nederland of aangesloten verenigingen.


Om onze doelen te bereiken en onze evenementen te organiseren kunnen wij uiteraard niet zonder onze vrijwilligers, trainers /coaches en het bestuur. Aangezien ons ledenbestand voornamelijk uit jeugdleden bestaat, verwachten wij ook van de ouders/verzorgers dat zij actief medewerking en ondersteuning verlenen aan de activiteiten voor de jeugd.


Bent u geïnteresseerd en wilt uw zoon en/of dochter ook eens een keer meedoen klik dan op deze link.   





Correspondentie:

Badminton Club Roermond
Kantklosterstraat 13 6043RD Roermond

secretariaat@bcroermond.nl

Bankgegevens:

RABO bank Roermond

IBAN rek.nummer: NL74 RABO 0144 1002 74

Inschrijfnummer KvK:

KvK . 40175314